Viden om høreværn

Støj reduceres bedst ved kilden, og det påhviler arbejdsgiveren via tekniske foranstaltninger eller hensigtmæssig planlægning af arbejdet at nedbringe støjbelastningen mest muligt. Støj er lydbølger,

Læs mere »